Lịch thi đấu nhanh nhất - Lịch bóng đá 24h hôm nay

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá Vòng Loại World Cup Châu Phi 24h nhanh nhất.

 • Thứ Tư, Ngày 05/06/2024
 • 20:00 - 05/06
  Egypt
  VS
  VS
  Burkina Faso
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Gambia
  VS
  VS
  Seychelles
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Mali
  VS
  VS
  Ghana
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Madagascar
  VS
  VS
  Comoros
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Uganda
  VS
  VS
  Botswana
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Mozambique
  VS
  VS
  Somalia
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Algeria
  VS
  VS
  Guinea
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Tunisia
  VS
  VS
  Equatorial Guinea
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Namibia
  VS
  VS
  Liberia
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Malawi
  VS
  VS
  Sao Tome Principe
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Kenya
  VS
  VS
  Burundi
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Ivory Coast
  VS
  VS
  Gabon
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Morocco
  VS
  VS
  Zambia
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Guinea Bissau
  VS
  VS
  Ethiopia
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Congo
  VS
  VS
  Niger
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Zimbabwe
  VS
  VS
  Lesotho
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Nigeria
  VS
  VS
  South Africa
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Benin
  VS
  VS
  Rwanda
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Libya
  VS
  VS
  Mauritius
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Cameroon
  VS
  VS
  Cape Verde
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Angola
  VS
  VS
  Eswatini
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Togo
  VS
  VS
  South Sudan
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Senegal
  VS
  VS
  Democratic Rep Congo
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Mauritania
  VS
  VS
  Sudan
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Sierra Leone
  VS
  VS
  Djibouti
  Vòng Group
 • 20:00 - 05/06
  Central African Republic
  VS
  VS
  Chad
  Vòng Group
 • Thứ Bảy, Ngày 08/06/2024
 • 20:00 - 08/06
  Chad
  VS
  VS
  Comoros
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Benin
  VS
  VS
  Nigeria
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Djibouti
  VS
  VS
  Ethiopia
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Burkina Faso
  VS
  VS
  Sierra Leone
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  South Sudan
  VS
  VS
  Sudan
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Mauritania
  VS
  VS
  Senegal
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Democratic Rep Congo
  VS
  VS
  Togo
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Mauritius
  VS
  VS
  Eswatini
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Cape Verde
  VS
  VS
  Libya
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Angola
  VS
  VS
  Cameroon
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  South Africa
  VS
  VS
  Zimbabwe
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Lesotho
  VS
  VS
  Rwanda
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Zambia
  VS
  VS
  Tanzania
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Ghana
  VS
  VS
  Central African Republic
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Congo
  VS
  VS
  Morocco
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Seychelles
  VS
  VS
  Burundi
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Kenya
  VS
  VS
  Ivory Coast
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Gabon
  VS
  VS
  Gambia
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Sao Tome Principe
  VS
  VS
  Liberia
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Namibia
  VS
  VS
  Tunisia
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Equatorial Guinea
  VS
  VS
  Malawi
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Uganda
  VS
  VS
  Algeria
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Somalia
  VS
  VS
  Botswana
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Guinea
  VS
  VS
  Mozambique
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Madagascar
  VS
  VS
  Mali
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/06
  Guinea Bissau
  VS
  VS
  Egypt
  Vòng Group
 • Thứ Hai, Ngày 17/03/2025
 • 20:00 - 17/03
  Burkina Faso
  VS
  VS
  Djibouti
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Burundi
  VS
  VS
  Ivory Coast
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Comoros
  VS
  VS
  Mali
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Central African Republic
  VS
  VS
  Madagascar
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Mozambique
  VS
  VS
  Uganda
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Guinea
  VS
  VS
  Somalia
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Botswana
  VS
  VS
  Algeria
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Malawi
  VS
  VS
  Namibia
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Liberia
  VS
  VS
  Tunisia
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Equatorial Guinea
  VS
  VS
  Sao Tome Principe
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Gambia
  VS
  VS
  Kenya
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Gabon
  VS
  VS
  Seychelles
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Tanzania
  VS
  VS
  Congo
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Ethiopia
  VS
  VS
  Egypt
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Niger
  VS
  VS
  Morocco
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Zimbabwe
  VS
  VS
  Benin
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  South Africa
  VS
  VS
  Lesotho
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Rwanda
  VS
  VS
  Nigeria
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Libya
  VS
  VS
  Angola
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Eswatini
  VS
  VS
  Cameroon
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Cape Verde
  VS
  VS
  Mauritius
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Togo
  VS
  VS
  Mauritania
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Sudan
  VS
  VS
  Senegal
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Democratic Rep Congo
  VS
  VS
  South Sudan
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Sierra Leone
  VS
  VS
  Guinea Bissau
  Vòng Group
 • 20:00 - 17/03
  Ghana
  VS
  VS
  Chad
  Vòng Group
 • Thứ Hai, Ngày 24/03/2025
 • 20:00 - 24/03
  Comoros
  VS
  VS
  Chad
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Benin
  VS
  VS
  South Africa
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Ethiopia
  VS
  VS
  Djibouti
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Egypt
  VS
  VS
  Sierra Leone
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Sudan
  VS
  VS
  South Sudan
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Senegal
  VS
  VS
  Togo
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Mauritania
  VS
  VS
  Democratic Rep Congo
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Eswatini
  VS
  VS
  Mauritius
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Cameroon
  VS
  VS
  Libya
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Angola
  VS
  VS
  Cape Verde
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Rwanda
  VS
  VS
  Lesotho
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Nigeria
  VS
  VS
  Zimbabwe
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Morocco
  VS
  VS
  Tanzania
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Madagascar
  VS
  VS
  Ghana
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Congo
  VS
  VS
  Zambia
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Kenya
  VS
  VS
  Gabon
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Ivory Coast
  VS
  VS
  Gambia
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Burundi
  VS
  VS
  Seychelles
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Tunisia
  VS
  VS
  Malawi
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Namibia
  VS
  VS
  Equatorial Guinea
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Liberia
  VS
  VS
  Sao Tome Principe
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Uganda
  VS
  VS
  Guinea
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Botswana
  VS
  VS
  Somalia
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Algeria
  VS
  VS
  Mozambique
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Mali
  VS
  VS
  Central African Republic
  Vòng Group
 • 20:00 - 24/03
  Guinea Bissau
  VS
  VS
  Burkina Faso
  Vòng Group
 • Thứ Hai, Ngày 01/09/2025
 • 20:00 - 01/09
  Djibouti
  VS
  VS
  Burkina Faso
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Ivory Coast
  VS
  VS
  Burundi
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Madagascar
  VS
  VS
  Central African Republic
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Chad
  VS
  VS
  Ghana
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Uganda
  VS
  VS
  Mozambique
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Somalia
  VS
  VS
  Guinea
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Algeria
  VS
  VS
  Botswana
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Tunisia
  VS
  VS
  Liberia
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Sao Tome Principe
  VS
  VS
  Equatorial Guinea
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Namibia
  VS
  VS
  Malawi
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Seychelles
  VS
  VS
  Gabon
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Kenya
  VS
  VS
  Gambia
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Morocco
  VS
  VS
  Niger
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Egypt
  VS
  VS
  Ethiopia
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Congo
  VS
  VS
  Tanzania
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Nigeria
  VS
  VS
  Rwanda
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Lesotho
  VS
  VS
  South Africa
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Benin
  VS
  VS
  Zimbabwe
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Mauritius
  VS
  VS
  Cape Verde
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Cameroon
  VS
  VS
  Eswatini
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Angola
  VS
  VS
  Libya
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  South Sudan
  VS
  VS
  Democratic Rep Congo
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Senegal
  VS
  VS
  Sudan
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Mauritania
  VS
  VS
  Togo
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Guinea Bissau
  VS
  VS
  Sierra Leone
  Vòng Group
 • 20:00 - 01/09
  Mali
  VS
  VS
  Comoros
  Vòng Group
 • Thứ Hai, Ngày 08/09/2025
 • 20:00 - 08/09
  Central African Republic
  VS
  VS
  Comoros
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Benin
  VS
  VS
  Lesotho
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Guinea Bissau
  VS
  VS
  Djibouti
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Burkina Faso
  VS
  VS
  Egypt
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Togo
  VS
  VS
  Sudan
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Mauritania
  VS
  VS
  South Sudan
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Democratic Rep Congo
  VS
  VS
  Senegal
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Libya
  VS
  VS
  Eswatini
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Cape Verde
  VS
  VS
  Cameroon
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Angola
  VS
  VS
  Mauritius
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Zimbabwe
  VS
  VS
  Rwanda
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  South Africa
  VS
  VS
  Nigeria
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Zambia
  VS
  VS
  Morocco
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Ghana
  VS
  VS
  Mali
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Tanzania
  VS
  VS
  Niger
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Kenya
  VS
  VS
  Seychelles
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Gambia
  VS
  VS
  Burundi
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Gabon
  VS
  VS
  Ivory Coast
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Namibia
  VS
  VS
  Sao Tome Principe
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Malawi
  VS
  VS
  Liberia
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Equatorial Guinea
  VS
  VS
  Tunisia
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Uganda
  VS
  VS
  Somalia
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Mozambique
  VS
  VS
  Botswana
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Guinea
  VS
  VS
  Algeria
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Madagascar
  VS
  VS
  Chad
  Vòng Group
 • 20:00 - 08/09
  Sierra Leone
  VS
  VS
  Ethiopia
  Vòng Group
 • Thứ Hai, Ngày 06/10/2025
 • 20:00 - 06/10
  Djibouti
  VS
  VS
  Egypt
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Burundi
  VS
  VS
  Kenya
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Chad
  VS
  VS
  Mali
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Central African Republic
  VS
  VS
  Ghana
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Somalia
  VS
  VS
  Algeria
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Mozambique
  VS
  VS
  Guinea
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Botswana
  VS
  VS
  Uganda
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Sao Tome Principe
  VS
  VS
  Tunisia
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Malawi
  VS
  VS
  Equatorial Guinea
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Liberia
  VS
  VS
  Namibia
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Seychelles
  VS
  VS
  Ivory Coast
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Gambia
  VS
  VS
  Gabon
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Tanzania
  VS
  VS
  Zambia
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Ethiopia
  VS
  VS
  Guinea Bissau
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Niger
  VS
  VS
  Congo
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Zimbabwe
  VS
  VS
  South Africa
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Rwanda
  VS
  VS
  Benin
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Lesotho
  VS
  VS
  Nigeria
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Mauritius
  VS
  VS
  Cameroon
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Libya
  VS
  VS
  Cape Verde
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Eswatini
  VS
  VS
  Angola
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Togo
  VS
  VS
  Democratic Rep Congo
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Sudan
  VS
  VS
  Mauritania
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  South Sudan
  VS
  VS
  Senegal
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Sierra Leone
  VS
  VS
  Burkina Faso
  Vòng Group
 • 20:00 - 06/10
  Comoros
  VS
  VS
  Madagascar
  Vòng Group
 • Thứ Hai, Ngày 13/10/2025
 • 20:00 - 13/10
  Chad
  VS
  VS
  Central African Republic
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Lesotho
  VS
  VS
  Zimbabwe
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Djibouti
  VS
  VS
  Sierra Leone
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Burkina Faso
  VS
  VS
  Ethiopia
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  South Sudan
  VS
  VS
  Togo
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Senegal
  VS
  VS
  Mauritania
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Democratic Rep Congo
  VS
  VS
  Sudan
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Mauritius
  VS
  VS
  Libya
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Cape Verde
  VS
  VS
  Eswatini
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Cameroon
  VS
  VS
  Angola
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  South Africa
  VS
  VS
  Rwanda
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Nigeria
  VS
  VS
  Benin
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Zambia
  VS
  VS
  Niger
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Ghana
  VS
  VS
  Comoros
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Morocco
  VS
  VS
  Congo
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Seychelles
  VS
  VS
  Gambia
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Ivory Coast
  VS
  VS
  Kenya
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Gabon
  VS
  VS
  Burundi
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Tunisia
  VS
  VS
  Namibia
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Sao Tome Principe
  VS
  VS
  Malawi
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Equatorial Guinea
  VS
  VS
  Liberia
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Somalia
  VS
  VS
  Mozambique
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Guinea
  VS
  VS
  Botswana
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Algeria
  VS
  VS
  Uganda
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Mali
  VS
  VS
  Madagascar
  Vòng Group
 • 20:00 - 13/10
  Egypt
  VS
  VS
  Guinea Bissau
  Vòng Group

Để xem lịch thi đấu bóng đá trực tuyến nhanh, chính xác và đầy đủ thông tin nhất, bạn nên lựa chọn trang web Xoilac TV. Bởi hiện tại chúng tôi đang cập nhật lịch bóng đá cho toàn bộ các giải đấu trong nước và cả thế giới. Thêm vào đó thời gian cũng khá là nhanh và thông tin đầy đủ, chính xác.

Lịch thi đấu bóng đá trực tuyến hàng đầu

Khi mà công nghệ phát triển như thời điểm hiện tại, không ai còn xem lịch bóng đá hôm nay trên TV hay là báo giấy nữa. Thay vào đó, mọi người có thể biết lịch thi đấu cực kỳ đầy đủ và chính xác bằng hình thức trực tuyến. Chính vì thế, có rất nhiều website bóng đá cập nhật lịch cho mọi người theo dõi.

lich-thi-dau-bong-da-hom-nay
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Trong những website cập nhật lịch bóng đá online thì XoiLac TV chính là website được đánh giá cao nhất. Bởi chúng tôi là trang web bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay. Cho nên sẽ cập nhật lịch thi đấu cực kỳ đầy đủ và chuẩn xác cho mọi người tham khảo.

Khi truy cập vào trang web Xôi Lạc TV, bạn có thể xem lịch của bất kỳ giải đấu bóng đá nào trên toàn thế giới hoàn toàn miễn phí. Thời gian mà chúng tôi cập nhật lịch thi đấu cũng khá là sớm, cho bạn biết nhanh nhất. Thêm vào đó, thông tin mà bạn nắm được cũng cực kỳ đầy đủ và chuẩn xác.

Lịch bóng đá nhanh và chính xác

Hiện tại XoiLac TV không chỉ cho bạn biết lịch bóng đá hôm nay ở các giải bóng đá hàng đầu. Mà chúng tôi còn cập nhật cả lịch phát sóng trên các kênh bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay. Giúp bạn biết được lịch trực tiếp trên những kênh như K+, FPT Play, SCTV, VTV, VTV3, VTV6,… Để bạn thu xếp thời gian hợp lý, nếu như muốn xem trận đấu mình thích trên TV.

Đương nghiên thời gian mà chúng tôi cập nhật lịch trực tiếp bóng đá trên TV cũng khá là sớm và đầy đủ các thông tin. Thêm vào đó, bạn còn biết được những thông tin quan trọng trước trận đấu như đội hình ra sân, phong độ, lịch sử đối đầu, bình luận viên,…

Cập nhật lịch bóng đá hôm nay được phát sóng trên Xoilac TV đầy đủ

Như bạn đã biết, Xôi Lạc TV là một trong những website tường thuật bóng đá miễn phí hàng đầu Việt Nam hiện nay. Cho nên bạn cũng có thể lựa chọn chúng tôi, mỗi khi muốn xem trực tiếp bất kỳ trận đấu nào với chất lượng cao.

Vào đầu giờ mỗi ngày, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết lịch phát sóng bóng đá trên XoiLac TV khá là đầy đủ. Giúp bạn nắm được thời thời gian các trận đấu bóng đá hấp dẫn mà chúng tôi phát sóng. Qua đó có thể thu xếp thời gian để xem trận đấu mình muốn dễ dàng hơn.

Xoilac TV cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh

Bạn là một người yêu thích bóng đá Anh, cho nên không muốn bỏ qua bất kỳ trận đấu nào tại giải đấu này. Cho nên muốn biết lịch của toàn bộ các trận đấu tại giải Ngoại Hạng Anh mỗi khi được tổ chức, thì hãy vào Xôi Lạc TV ngay. Bởi chúng tôi đang cập nhật lịch bóng đá Anh cực kỳ đầy đủ và chi tiết, cụ thể như sau:

  Tất cả 38 vòng đấu tại giải Ngoại Hạng Anh đều được Xoilac TV cập nhật đầy đủ Thời gian thì luôn luôn sớm nhất trên mạng Thêm vào đó bạn còn nắm được toàn bộ các thông tin trước trận đấu

Lịch thi đấu C1

Ngoài lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh, Cúp C1 cũng là một giải bóng đá được chúng tôi hết sức quan tâm. Cho nên khi vào đây, bạn sẽ thấy lịch của giải đấu này được cập nhật đầy đủ, từ vòng bảng cho đến trận chung kết.

Khi xem lịch thi đấu C1 tại đây, bạn sẽ biết được toàn bộ các thông tin quan trọng như thời gian bắt đầu, đội hình xuất phát, phong độ,.. Để bạn thu xếp được thời gian hợp lý và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng.

Lịch thi đấu bóng đá ở nhiều giải đấu khác

Tại Xôi Lạc TV, bạn không chỉ được xem lịch bóng đá hôm nay của hai giải đấu trên đây. Mà bạn còn biết được lịch của rất nhiều những giải đấu khác như:

  • Lịch bóng đá Serie A
  • Lịch bóng đá Bundesliga
  • Lịch bóng đá Ligue 1

Lịch bóng đá La Liga Lịch bóng đá World Cup Lịch bóng đá Euro Lịch bóng đá V-League Ngoài ra còn nhiều giải đấu khác.

Lịch thi đấu bóng đá các đội bóng

Nếu bạn đang muốn tìm lịch của đội bóng mà mình yêu thích thì cũng nên vào Xôi Lạc TV. Bởi chúng tôi đang cập nhật lịch thi đấu cho toàn bộ các BLV hàng đầu thế giới hiện nay như Real Madrid, Liverpool, AC Milan, Man United, Chelsea,….

Đối với lịch của những đội bóng hàng đầu này, chúng tôi cũng cập nhật trong thời gian khá là sớm và đầy đủ thông tin.

Lịch bóng đá hôm nay và ngày mai

Để biết chính xác hôm nay và ngày mai diễn ra các trận đấu bóng đá hấp dẫn nào, bạn cũng chỉ cần truy cập vào Xoilac TV. Khi mà chúng tôi đang cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các trận đấu chuẩn bị diễn ra ở tất cả các giải đấu.

Đặc biệt Xôi Lạc TV còn cập nhật trong thời gian liên tục. Có nghĩa rằng bạn có thể truy cập vào trang web bất kỳ lúc nào cũng biết được lịch bóng đá hôm nay và ngày mai.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam

Không chỉ có các giải đấu lớn, những đội bóng hàng đầu được chúng tôi cung cấp lịch bóng đá. Mà đối với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng được Xôi Lạc TV cập nhật lịch thi đấu đầy đủ. Cụ thể như sau:

  Tất cả các giải bóng đá mà đội tuyển Việt Nam tham gia, từ Sea Games, AFF Cup, vòng loại World Cup,… cho đến các trận đấu giao hữu cũng được Xôi Lạc TV cập nhật lịch Thời gian thì khá sớm và thông tin cũng đầy đủ, để bạn biết được thời gian mà trận đấu chính thức diễn ra, đội hình hai đội ra sân như thế nào, phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu,… Thêm vào đó bảng kèo nhà cái cũng được cung cấp đầy đủ cho bạn tham khảo.
cap-nhat-lich-bong-da-moi-nhat-cua-tat-ca-cac-giai-dau-tren-the-gioi
Cập nhật lịch bóng đá mới nhất của tất cả các giải đấu trên thế giới

Có nên xem lịch thi đấu bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV hay không?

Với toàn bộ những già mà chúng tôi chia sẻ trên đây, có thể khẳng định rằng Xôi Lạc TV chính là trang web mà bạn nên lựa chọn. Để tìm và xem lịch bóng đá hôm nay, ngày mai nếu bạn đang muốn biết. BỞi những lý do sau:

 • XoilacTV hời gian mà chúng tôi cung cấp lịch bóng đá cũng khá là sớm, cụ thể là trước khi trận đấu bắt đầu ít nhất 1 ngày. Giúp bạn nắm được lịch nhanh nhất Khi bạn xem lịch bóng đá tại đây cũng có đầy đủ thông tin, từ thời gian mà trận đấu bắt đầu, đội hình xuất phát chính thức, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu của hai đội,…
 • Ngoài ra, giao diện của Xoilac TV cũng khá đơn giản, giúp bạn có thể truy cập vào và tìm lịch của giải đấu hay bất kỳ đội bóng nào mà mình thích nhanh nhất.
  • Chúng tôi đang cập nhật lịch cho toàn bộ các giải đấu hàng đầu hiện nay, từ lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh, Cúp C1, La Liga, Serie A, Việt Nam,… cho đến lịch phát sóng trên TV cũng như tại

Xoilac TV chính là sự lựa chọn mà bạn không được bỏ qua, nếu như muốn tìm và xem lịch thi đấu bóng đá trực tuyến. Đảm bảo rằng khi vào đây, bạn sẽ tìm được lịch bóng đá hôm nay cực kỳ đầy đủ và chuẩn xác ở bất kỳ trận đấu, giải đấu nào mà mình thích.

8XBET

8XBET